Επισκευές Μητρικής Πλακέτας iPhone

Είμαστε από τα λίγα κέντρα επισκευής διεθνώς που έχουν την δυνατότητα να επισκευάσουν σχεδόν οποιαδήποτε βλάβη της μητρικής πλακέτας iPhone. Μπορούμε να κάνουμε επισκευές στο τσιπάκι, στην μητρική πλακέτα του iPhone και να αντικαταστήσουμε σχεδόν οποιοδήποτε τσιπάκι, πηνία, συσκευή ηλεκτρικής αντιστάσεως ή φις όλων των μοντέλων iPhone.

Ακόμη και στην περίπτωση που έχετε πάει το iPhone σας σε άλλο κατάστημα και σας είπαν ότι η μητρική πλάκα είναι νεκρή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπορέσουμε να την διορθώσουμε εμείς. Με την «Καμία επισκευή, καμία χρέωση» πολιτική μας, δεν θα σας κοστίσει τίποτα αν δεν μπορέσουμε να την διορθώσουμε εμείς!

Εδώ θα βρείτε μερικές από τις πιο συνηθισμένες επισκευές που κάνουμε σε μητρικές πλακέτες iPhone:

  • Ζημιά νερού σε iPhone
  • iPhone που είναι 'νεκρό'
  • iPhone χωρίς WiFi ή με γκριζαρισμένο WiFi
  • LCD οθόνη iPhone η οποία παραμένει μαύρη μετά από αλλαγή LCD οθόνης
  • Όλα τα προβλήματα ήχου του iPhone
  • Προβλήματα φόρτισης iPhone
  • Προβλήματα με το GSM του iPhone όπως "no signal" ή "low signal" ("καθόλου σήμα" ή "χαμηλό σήμα")
  • Σπασμένα φις σε μητρική πλάκα οποιουδήποτε μοντέλου iPhone
  • Δυσλειτουργικό μικρόφωνο iPhone 4 μόνο κατά τη διάρκεια GSM κλήσεων

Εδώ θα βρείτε μερικές από τις πιο πρόσφατες επισκευές μητρικής πλάκετας iPhone που ολοκληρώσαμε και το κόστος τους:

Βλάβη:

Δυσλειτουργικό μικρόφωνο iPhone 4 μόνο κατά τη διάρκεια GSM κλήσεων

Επισκευή:

Αντικατάσταση ολοκληρωμένου κύκλωματος ήχου (audio compiler chip)

Κόστος:

€110

Βλάβη:

Οθόνη iPhone 3Gs παραμένει μαύρη, μετά από αλλαγή LCD οθόνης.

Επισκευή:

Αντικατάσταση ολοκληρωμένου κυκλώματος φωτισμού (backlight)


Κόστος:

€75

Βλάβη:

Το WiFi του iPhone 3Gs δέν δουλεύει και είναι γκρίζα η επιλογή στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου

Επισκευή:

Αντικατάσταση WiFi module (ολοκληρωμένο κύκλωμα WiFi)

Κόστος:

€95

Βλάβη:

iPhone 4 που δεν ανάβει μετά από βλάβη από νερό

Επισκευή:

Χάλασε το ολοκληρωμένο κύκλωμα διαχείρισης του ρεύματος, το αντικαταστήσαμε και καθαρίσαμε όλη την διάβρωση και οξείδωση από την πλακέτα.

Κόστος:

€140

Βλάβη:

iPhone 3Gs δεν ανταποκρίνεται, τελείως νεκρό

Επισκευή:

Αντικατάσταση του ολοκληρωμένου κυκλώματος διαχείρισης ρεύματος και επισκευή βραχυκυκλώματος σε ένα πυκνωτή.

Κόστος:

€115

Βλάβη:

Ο ήχος τρεμοπαίζει σε iPhone 3Gs

Επισκευή:

Αντικατάσταση του ολοκληρωμένου κυκλώματος ήχου (audio integrated circuit)chip

Κόστος:

€95

Βλάβη:

Customer tried to repair his iPhone 3Gs and broke off the #3 connector

Επισκευή:

Replaced the #3 connector on the iPhone 3Gs motherboard.

Κόστος:

€65

Βλάβη:

Screen won't turn on even after replacing the screen on an iPhone 4s

Επισκευή:

Replaced the backlight IC on the iPhone 4s

Κόστος:

€95

* all prices above are without VAT

If you don't see your problem listed above, call us and speak with one of our iPhone motherboard repair specialist to give you more information on your repair.